Επέκταση εγγύησης

Το Πακέτο Basic καλύπτει τη δαπάνη αποκατάστασης μηχανικών και ηλεκτρικών βλαβών του αυτοκινήτου μετά τη λήξη της Εργοστασιακής Εγγύησης.[1]

Είναι πρόγραμμα Επέκτασης Εγγύησης το οποίο παρέχει τη δυνατότητα κάλυψης των επιβατικών οχημάτων Mercedes-Benz . Στο πρόγραμμα μπορούν να υπαχθούν όλα τα αυτοκίνητα, από την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας τους και μέχρι τη συμπλήρωση 23 μηνών.

Τα πλεονεκτήματά σας:

• Επισκευή του αυτοκινήτου στα εξουσιοδοτημένα συνεργεία της Mercedes-Benz στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, με αποκλειστική χρήση ανταλλακτικών εγκεκριμένων από τη Mercedes-Benz.
• Ελαχιστοποίηση των απρόβλεπτων εξόδων για πιθανές επισκευές
• Εξόφληση του συνεργείου απευθείας από την Allianz Hellas
• Αυξημένη μεταπωλητική αξία του αυτοκινήτου και εύκολη μεταβίβαση του ασφαλιστικού συμβολαίου στον επόμενο κάτοχο

Γενικοί όροι συναλλαγών Συμβολαίου Συντήρησης
Προσυμβατική ενημέρωση
Γενικοί όροι συμβολαίου

[1] Το πρόγραμμα δεν καλύπτει επισκευές λόγω πρόσκρουσης, ατυχήματος κλπ. κατά τους όρους και προϋποθέσεις του ασφαλιστηρίου

Πατρ. Γρηγορίου Ε' 48-50
16674 Γλυφάδα
Τηλ: 210 8948626, 29
Fax: 210 8941856

© 2015 Πέτρος Παρασκευάς
Εξουσιοδοτημένος Επισκευαστής Mercedes-Benz

43

χρόνια φροντίδας
Π.Παρασκευάς 
Back to Top