Εξειδικευμένες γνώσεις για εξαιρετικές υπηρεσίες!

Για τη σωστή διάγνωση την επισκευή και συντήρηση, είναι απαραίτητα τα κατάλληλα όργανα μετρήσεων και δοκιμών, όπως και η πλέον πρόσφατη βιβλιογραφία συνεργείου.

Για το λόγο αυτό το προσωπικό μας, παρακολουθεί τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Mercedes-Benz
Οι άρτια εκπαιδευμένοι υπάλληλοι του συνεργείου μας, έχουν πλήρεις γνώσεις των κορυφαίων τεχνολογιών αυτοκινήτου της Mercedes-Benz και μπορούν και παρέχουν εξαιρετικές υπηρεσίες.

Σε εμάς επισκευή μηχανικών μερών σημαίνει εγγύηση και λειτουργικότητα. Κύριο μέλημα μας δεν είναι μόνο η αποκατάσταση της ζημιάς αλλά και η ενημέρωσή σας σχετικά με την προέλευσή της.

Σας προτείνουμε την επισκευή κάποιου μηχανικού μέρους όταν η αντικατάστασή του καθίσταται ασύμφορη μιας και επιδέχεται επισκευής.

Οι τεχνικοί μας, μπορούν να σας συμβουλέψουν για την ορθότερη λειτουργία του οχήματός σας, για την αποφυγή ενδεχόμενης μελλοντικής δυσλειτουργίας.
  

 

Πατρ. Γρηγορίου Ε' 48-50
16674 Γλυφάδα
Τηλ: 210 8948626, 29
Fax: 210 8941856

© 2015 Πέτρος Παρασκευάς
Εξουσιοδοτημένος Επισκευαστής Mercedes-Benz

43

χρόνια φροντίδας
Π.Παρασκευάς 
Back to Top